Historia


NAJWAŻNIEJSZE  DATY


22.11.2009


Ks. Biskup Diecezjalny dokonał poświecenia Kamienia Węgielnego i wmurowania Aktu Erekcyjnego w mury wznoszonej świątyni.


13.11.2005


13.11.2005 r. Ks. Bp Ordynariusz odprawił Mszę św. odpustową i poświęcił plac pod fundamenty świątyni oraz wybudowany tzw. "łącznik", gdzie mogli zamieszkać księża.


02.09.2004


Od 2.09.2004 r. pierwszym proboszczem parafii został ks. Janusz Gojke, dotychczasowy wikariusz w parafii Matki Kościoła.


01.09.2004


Dnia 1.09.2004 r. została ustanowiona przez Ks. Bpa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę nasza parafia pod wezwaniem Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w Tczewie.


23.11.2003


Poświęcenie kaplicy, w której wierni spotykają się do czasu ukończenia budowy kościoła.


24.11.2002


W dniu 24.11.2002 r. poświęcono plac pod budowę nowego kościoła i krzyż.Przynależność parafii


Parafia należy do powstałej 25.03.1992 r. Diecezji Pelplińskiej.
Biskupem Ordynariuszem jest Ks. Bp Jan Bernard Szlaga, a pomocniczym Ks. Bp Piotr Krupa.


strona główna - www.ptczewjchk.pelplin.opoka.org.pl

| Ogłoszenia | Msze święte i nabożeństwa | Księża |
| Wspólnoty | Historia | Galeria |

Parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie
Jeśli masz jakieś pytania bądź uwagi, wyślij nam wiadomość.