BANKOWE  KONTO  PARAFIALNEPARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. Jezusa Chrystusa, Króla Wszech¶wiata
83-110 TCZEW, ul. Jodłowa 15
tel. (058) 533 89 29
REGON 193078080, NIP 5932425829

Numer konta parafialnego:
PKO BANK POLSKI S.A.
Oddział 1 w TCZEWIE
ul. J. D±browskiego 7a
83-110 Tczew

09 1020 1909 0000 3102 0073 2925